Superkoderzy

Superkoderzy

 

#SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Adresowany jest do szkół podstawowych oraz uczniów w wieku 9-14 lat. W czasie trwania programu dzieci uczą się programowania, podstaw robotyki i poznają świat nowych technologii nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach przyrody, historii, języka polskiego, muzyki, matematyki czy języków obcych.

Szkoły uczestniczące w #SuperKoderach mają do wyboru jedną z dwunastu ścieżek tematycznych, z których każda zawiera materiały dydaktyczne co najmniej na dwanaście lekcji przygotowanych zgodnie z podstawą programową. Podczas spotkań przyszli #SuperKoderzy uczą się programowania w praktyce i pogłębiają wiedzę z danego przedmiotu. Rozwijają też kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Być może w młodych programistach rozbudzą się przyszłe zainteresowania zawodowe. Programista to przecież zawód przyszłości!

W obecnej edycji #SuperKoderów w roku szkolnym 2018/2019 bierze udział 170 szkół podstawowych z całej Polski. Każda z nich otrzymała grant na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej ścieżki. Dodatkowo Fundacja Orange zapewnia dwóm nauczycielom z każdej szkoły profesjonalne szkolenie, które przygotuje ich do przeprowadzenia zajęć oraz wsparcie doświadczonych edukatorów przez cały czas trwania projektu.

Od października 2019 roku, w naszej szkole, będziemy realizowali ścieżkę Mikrobitowcy.

 
Scenariusz Mikrobitowcy to nauka trzeciego pod względem popularności języka programowania na świecie - Pythona - z wykorzystaniem elektronicznej płytki BBC Micro:bit.

 

Client

Admin

Date

21 sierpień 2019

Tags

informatyka, projekt