Piękna Nasza Polska Cała

Piękna Nasza Polska Cała

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe to też okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów.

W roku szkolnym 2019/2020 trwa już trzecia edycja projektu. Wszystkie informacje znajdują się na grupie facebookowej zobacz

Autorką projektu jest Ludmiła Fabiszewska, nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

Cele realizacji projektu:

  • wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży
  • poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych
  • uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski
  • poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów
  • wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem
  • integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów

Autorka i koordynatorka projektu : Ludmiła Fabiszewska z Aleksandrowa Łódzkiego

 

We wrześniu, uczniowie klasy 3B rozpoczęli realizację projektu, pt. "Piękna Nasza Polska Cała". Pierwsze zadanie polegało na stworzeniu kartek dla Bohaterów Powstania Warszawskiego. Uczniowie bardzo zaangażowali się w to zadanie i włożyli w nie całe swoje serca. Każda kartka została przez dzieci wypełniona bardzo ciepłymi słowami. Drugie zadanie, niektórym przysporzyło problemów, ale ostatecznie, wszystkim udało się stworzyć piękne, jarzębinowe korale. :)

Date

02 październik 2019

Tags

projekt